ขอเชิญเข้าสัมมนา

posted on 10 Apr 2011 22:16 by downtiem in Seminar
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เปิดโลก Autistic ครั้งที่ 5
               ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ความรักจาก ครู หมอ พ่อ แม่ ทำให้เด็กAutistic เป็นอิสระ" โดยวิทยากร รศ.พญ นิรมล  พัจนสุนทร  ดร.อาคม  อึ่งพวง  ดร.สมพร  หวานเสร็จ  และผู้ปกครองนักเรียน Autistic ในระดับต่าง ๆ  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  วันที่  1  เม.ย 2554  ณ ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จ.ขอนแก่น

Comment

Comment:

Tweet

ไม่ได้ไปเข้าร่วมเลยค่ะ อาจารย์

จะรองานอบรม "LD" นะคะ

#1 By แป้งพิมพ์ (110.49.250.68) on 2011-04-22 19:00