อบรมพัฒนาองค์กร

posted on 17 Mar 2011 19:13 by downtiem in Seminar
อบรมพัฒนาองค์กร
                ขอเชิญอบรมการพัฒนาองค์กร โรงเรียนสาะตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โอโรร่า เขาใหญ่  ระหว่างวันที่  15 -17 มีนาคม  2554

Comment

Comment:

Tweet