การให้ความรู้เรื่อง LD
              ขอเชิญท่านผู้ปกครอง และครูเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ เด็ก LD  ในวันอังคาร ที่ 23  พฤศจิกายน  2553  ณ  ห้องประชุมอาคาร โรงพยาบาล อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลา  13.00 น. โดย. รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  และคระ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือเด็ก LD

edit @ 1 Nov 2010 15:42:45 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet