ปรีดิ์เปรม

posted on 01 Nov 2010 15:29 by downtiem in Special
ยินดีปรีดา
 
            นับถึงวันนี้  1  พฤศจิกายน  2553   เวลา  15.25 น.  มีบุคคลเข้าเยี่ยมชม    Blog downtiem   จำนวน  26,573  คน   ดีใจที่ทุก ๆ ท่านให้ความสนใจ.....  และขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยซึ่งกันและกัน..... ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือสังคม ... ขอสัญญาจะพยายามทำและพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ   และเมื่อเช็คดู สถิติคนเข้าเยี่ยมชม ในเวลา  15.40 น. จำนวนเพิ่มเป็น  26,587 คน  ในระยะเวลา  25 นาที  จำนวนคนเข้าเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น  14  คน  คิดเฉลี่ย 2 นาที มีคนเข้าเยี่ยมชม 1 คน ระยะเวลาล่วงเลยมาในวันที่ 26  สิงหาคม  2556  มีคนเข้าเยี่ยมชม Blog จำนวน เกือบแสนคน  คือ   99,262  คน  จนถึงปัจจุบันมีคนเข้าชม 105,433  คน
            รายละเอียดการบันทึกคนเข้าเยี่ยมชม blog
                         1  พ.ย.  53     15.25     26,573  คน
                                                15.40     26,587  คน
                         2  พ.ย.  53     16.45     26,701  คน
                         3  พ.ย.  53     16.50     26,850  คน
                      24   พ.ย.  53     11.00     28,112  คน
                      26   ธ.ค.  53      09.00     30,179  คน
                      25   ก.ค.  54     13.30     45,626  คน
                      26   ก.ค.  54     09.00     45,801  คน
                         5  ม.ค.  55     11.00     59,928  คน
                      18   ม.ค.  55     14.30     60,888  คน
                         4  มี.ค.  55     15.30     64,799  คน
                      11   มิ.ย.  55     15.40     70,140  คน
                      14   มิ.ย.  55     09.50     70,540  คน
                      27   มิ.ย.  55     13.20     71,764  คน
                      10   ก.ค.  55     09.00     72,898  คน
                      16   ส.ค.  55     08.55     75,357  คน
                      23   พ.ย.  55     15.00     82,774  คน
                      11   ก.ค.  56     10.00     96,727  คน
                      26   ส.ค.  56     13.00     99,262  คน
                      26   เม.ย  57     11.00   103,488  คน
                        8   ก.ย.  57     12.00   104,800  คน
                      30   ก.ย.  57     16.00   105,306  คน
                      17   พ.ย.  57     10.00   105,430  คน
 คำขอด 

edit @ 1 Nov 2010 15:45:45 by คำขอด

edit @ 1 Nov 2010 15:51:45 by คำขอด

edit @ 2 Nov 2010 16:58:06 by คำขอด

edit @ 3 Nov 2010 17:30:49 by คำขอด

edit @ 24 Nov 2010 10:56:14 by คำขอด

edit @ 28 Dec 2010 09:27:30 by คำขอด

edit @ 26 Jul 2011 09:05:33 by คำขอด

edit @ 5 Jan 2012 11:05:49 by คำขอด

edit @ 18 Jan 2012 15:05:05 by คำขอด

edit @ 4 Mar 2012 18:22:57 by คำขอด

edit @ 11 Jun 2012 15:44:31 by คำขอด

edit @ 15 Jun 2012 09:47:47 by คำขอด

edit @ 27 Jun 2012 12:37:53 by คำขอด

edit @ 10 Jul 2012 08:57:11 by คำขอด

edit @ 15 Aug 2012 09:26:15 by คำขอด

edit @ 23 Nov 2012 15:16:33 by คำขอด

edit @ 11 Jul 2013 08:49:41 by คำขอด

edit @ 26 Aug 2013 14:26:01 by คำขอด

edit @ 26 Apr 2014 12:06:59 by คำขอด

edit @ 8 Sep 2014 12:29:41 by คำขอด

edit @ 29 Sep 2014 16:02:32 by คำขอด

edit @ 18 Nov 2014 09:54:32 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet