การอบรมการให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

           ขอเชิญร่วมการอบรมสัมมนาหัวข้อ " การให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ" วิทยากร  ท่าน พีระพล  พัฒนะพีรเดช  พณ.นิรมล  พัจนสุนทร  รศ.รัตนาภรณ์   อัตธรรมรัตน์ วันที่ 13  พฤษภาคม  2553  ณ  ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  จ. ขอนแก่น    

edit @ 16 Jul 2010 13:52:57 by คำขอด

edit @ 16 Jul 2010 14:01:15 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet