เรื่องของแปลน

posted on 19 May 2010 19:33 by downtiem in EBD

เรื่องของแปลน

          แปลนเป็นเด็กที่มีร่างกายปรกติ  มีความฉลาด IQ สูง แต่ไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไร  มีทักษะการดำเนินชีวิตดีมาก สามารถตัดสินใจในการกระทำได้อย่างถูกต้อง  แต่มีปัญญาทางอารมณ์และพฤติกรรม กล่าวคือ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้  ไม่ค่อยรู้กาละเทศะในการพูด โมโหง่าย  พูดจาโฉ่งฉาง ไม่ยอมแพ้คน เมื่อโมโหมาก ๆ อาจจะต้องรับประทานยาคลายเครียด แต่สามารถเรียนได้ตามปรกติ 

          เวลาเรียนแปลนจะเป็นเด็กหลังห้อง  ที่คุณครูไม่ค่อยใส่ใจ  ยิ่งส่งผลให้แปลนถูกตัดออกจากสังคม  และขาดความมุ่งมั่น  จึงทำให้การเรียนไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควร  จึงส่งผลให้การเรียนในระดับต่อไปไม่ค่อยดีนัก

          ใน case แบบนี้หากคุณครูเข้าใจ ปรับพฤติกรรมของแปลนที่ละพฤติกรรม ก็สามารถช่วยเหลือได้ แปลนจะเกิดความเขื่อมั่นในตนเองมากกว่านี้  และจะส่งผลไปในอนาคตได้

           ดังนั้นเมื่อพบปัญหาของเด็กต้องให้ความช่วยเหลือก่อน  

Comment

Comment:

Tweet

แปลนเป็นเด็กที่โชคดี ที่มีร่างกายไม่ผิดปกตื แถมยังมี IQ สูงด้วย เสียดายที่ไม่ค่อยสนใจเรียน เลยทำให้ผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจเป็นเพราะ แปลนเห็นว่า การเรียนไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เค้าได้การยอมรับจากคนอื่น เช่นกับการดำเนินชีวิต ซึ่งทำให้แปลนได้เรียนรู้ และสามารถทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ความมั่นใจในการเรียนจึงลดลง ถ้าทำให้แปลนเห็นว่า การเรียนในห้องเรียน ก็ไม่ได้แตกต่างจากการเรียนข้างนอกห้องเรียน และระบบการเรียนรู้ ขั้นตอนก็เหมือนกัน ซึ่งทำให้เค้าสามารถ บรรลุถึงเป้าหมายได้สำเร็จ เช่นกัน ก็อาจจะทำให้แปลนหันมาสนใจในการเรียนมากขึ้น
ส่วนเรื่องของอารมณ์ ถ้าเด็กมีพฤติกรรม ฉุนเฉียว โมโหง่าย การหันเหความสนใจ เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง การบำบัดทางอารมณ์โดยการเสนอกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจให้เด็กก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กมีอารมณ์ที่เย็นลง และยังช่วยเพิ่มทักษะและสมาธิให้เด็กอีกด้วย
เห็นด้วยกับคุณคำขอดที่คุณครูต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้แปลนได้ปรับตัว โดยเฉพาะในเรื่องการเรียน ส่วนในเรื่องของอารมณ์ ทั้งทางบ้านและโรงเรียนก็คงต้องช่วยประคับประคองกันไป
คนทุกคนมีความแตกต่างกัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นวิธีการรับมือจึงไม่เหมือนกัน ก็ต้องใช้ความอดทน และความพยายาม เพื่อที่จะเข้าถึงและสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ
เขียดเอาใจช่วยทุกคนที่กำลังพยายามเต็มความสามารถอยู่ สู้ๅdouble wink

#1 By เขียด (71.63.93.126) on 2010-05-31 00:06