ครู หมอ พ่อ-แม่ ต้องจับมือกัน ในการช่งยเหลือเด็กพิเศษ  พ่อ - แม่ มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการให้ความรัก  ความตั้งใจในหารช่วยเหลือลูกที่เป็นเด็กพิเศษ  แต่ปราศจากความรู้จึงจำเป็นที่จะต้องประสานความรู้  ความเข้าใจกับคุณหมอ  เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือกับคุณครูในโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือทั้ง  สองทางคือทางบ้านและทางโรงเรียน  ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากคุณครูและคุณหมอ  จะทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำขอด

Comment

Comment:

Tweet