การสอนเด็ก LD

posted on 05 Nov 2009 12:11 by downtiem in LD

  การสอนเด็ก  LD

          เด็ก LD เป็นเด็กที่ครูต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการหาเทคนิคกระบวนวิธีการสอน  ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของเด็ก  ดังนั้นนับเป็นความสามารถของครู  ที่มีความพยายามในการสรรหาวิธีการ  เทคนิค  และนวัตกรรมเพื่อนำมาประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก  โดยเมื่อครูต้องทำการสอนเด็ก LD

       -  ครูต้องทราบว่าเด็กมีความบกพร่องทางด้านใด  จึงต้องทำการคัดกรองเพื่อหาความบกพร่องของเด็ก  ซึ่งเด็กแต้ละรายมีความบกพร่องที่แตกต่างกัน  แม้ว่าบกพร่องทางการอ่าน  การเขียน  หรือ  การคิดคำนวณ ก็มีความบกพร่องในด้านนั้น ๆ แตกต่างกันไป

      -  เมื่อครูทราบความบกพร่องจากการคัดกรองแล้ว  ครูต้องจัดทำ  IEP หรือ แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  เพื่อหาแนวทางในการช่วยเชื่อความบกพร่องด้านนั้น ๆ ของผู้เรียน

      -  เมื่อทราบความบกพร่อง และทำการวางแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับเด็ก  LD  แล้ว  ครูต้องจัดทำ  IIP  หรือ แผนการจัดการเรียนการสอนขึ้นมา  ว่าครูจำทำการสอนอย่างไรเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งเสนอวิธีการ  สื่อนวัตกรรม  เทคนิควิธีการสอน  แบบฝึก  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 

      -  เมื่อจัดการทำการสอนตามแผนและวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว  ในขั้นตอนของการประเมินผล  ครูจำเป็นที่จะต้องประเมินเด็กกลุ่มนี้  จาก  IEP ของผู้เรียน  ไม่สามารถที่จะวัดและประเมินผลเหมือนเด็กปรกติทั่วไปได้

      -  จากนั้นครูต้องมองหาสิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ที่ปรากฎ  ด้วยกรรมวิธีเช่นเดียวกันนี้ต่อ ๆ ไป  แต่ไม่ว่าเด็กจะเป็น  LD หรือไม่ก็ตาม  หากคุณครูใช้เทคนิค  กระบวนการสอนแบบนี้ย่อมเป็นผลดีต่อผู้เรียนอย่างไม่ต้องสงสัย

edit @ 5 Nov 2009 12:27:23 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet

คุณ p
เด็กที่นสมาธิสั้นหรือ ADHD ต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์ และวิธีช่วยเหลือมีหลายแบบด้วยกัน การใช้กิจกรรมต่าง ๆ มาช่วยเป็นสิ่งที่ดี ผู้ปกครองและครู ต้องพยายามหาจิตกรรมเข้าฃ่วยจะดีคะ แต่หากเป็นมาก ๆ อยู่ไม่นิ่งเลย อาจจะต้องพึ่งยาคะ อย่างแรกต้องพึ่งแพทย์ก่อนคะเพื่อคัดกรองแล้วค่อยช่วยเหลือ

#11 By (124.157.186.218) on 2010-04-19 09:27

มีลูกสาวที่เขาไม่สนใจทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ชอบอยู่คนเดียว พูดคนเดียว แต่สามารถอ่าน สะกดคำและเขียนได้คล่อง ไม่ทราบว่าลูกเป็นld ป่าวค่ะ

#10 By ไก่ (114.128.11.31) on 2010-03-13 19:50

ปีการศึกษาหน้าดิฉันต้องสอนเด็ก ld ตั้งห้าคน ช่วยแนะนำด้วยว่าควรจะเริ่มที่จุดไหนก่อน เพราะในห้องเรียนก้อยังมีเด็กปกติอีกหกคนเรียนร่วมด้วยคะ

#9 By kung (117.47.145.224) on 2010-03-13 09:28

#8 By (118.175.152.243) on 2010-03-08 15:13

#7 By (118.175.152.243) on 2010-02-19 12:16

ใครมีวิธีสอนเด็กความจำสั้นบ้างค่ะ ช่วยแนะที ขอบคุณค่ะ

#6 By p (118.172.177.253) on 2010-02-18 12:09

อยากทราบสถานที่ฝึกเด็ก LD เพราะโรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่มีแผนชัดเจนในการฝึกค่ะ ใกล้ขึ้น ป 3 แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

#5 By Mom (58.64.62.46) on 2010-01-27 18:33

อยากรู้ข้อมูลชัดๆเกี่ยวกับเด้กID

#4 By ต่าย (61.19.86.83) on 2010-01-08 10:35

#3 By (118.175.169.60) on 2010-01-04 14:37

เด็ก LD คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้าน การอ่าน การเขียน และการคิดคำนสณ มี IQ ปรกติ หรือ อาจจะเป็นปัญญเลิศได้ ดังนั้นจึงบองไม่เห็นความผิดปรกที่เป็นรูปธรรม ต้องอาศัย การตรวจสอบ ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และคอยหาวิธีการช่วยเหลือ ต่อไปคะ

#2 By คำขอด on 2009-11-09 10:19

อย่างไหนที่เรียกว่า เด็ก ld คะ?

#1 By มิตร on 2009-11-05 12:36