การสอนเด็ก LD

posted on 05 Nov 2009 12:11 by downtiem  in LD

  การสอนเด็ก  LD

          เด็ก LD เป็นเด็กที่ครูต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการหาเทคนิคกระบวนวิธีการสอน  ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของเด็ก  ดังนั้นนับเป็นความสามารถของครู  ที่มีความพยายามในการสรรหาวิธีการ  เทคนิค  และนวัตกรรมเพื่อนำมาประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก  โดยเมื่อครูต้องทำการสอนเด็ก LD

       -  ครูต้องทราบว่าเด็กมีความบกพร่องทางด้านใด  จึงต้องทำการคัดกรองเพื่อหาความบกพร่องของเด็ก  ซึ่งเด็กแต้ละรายมีความบกพร่องที่แตกต่างกัน  แม้ว่าบกพร่องทางการอ่าน  การเขียน  หรือ  การคิดคำนวณ ก็มีความบกพร่องในด้านนั้น ๆ แตกต่างกันไป

      -  เมื่อครูทราบความบกพร่องจากการคัดกรองแล้ว  ครูต้องจัดทำ  IEP หรือ แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  เพื่อหาแนวทางในการช่วยเชื่อความบกพร่องด้านนั้น ๆ ของผู้เรียน

      -  เมื่อทราบความบกพร่อง และทำการวางแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับเด็ก  LD  แล้ว  ครูต้องจัดทำ  IIP  หรือ แผนการจัดการเรียนการสอนขึ้นมา  ว่าครูจำทำการสอนอย่างไรเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งเสนอวิธีการ  สื่อนวัตกรรม  เทคนิควิธีการสอน  แบบฝึก  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 

      -  เมื่อจัดการทำการสอนตามแผนและวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว  ในขั้นตอนของการประเมินผล  ครูจำเป็นที่จะต้องประเมินเด็กกลุ่มนี้  จาก  IEP ของผู้เรียน  ไม่สามารถที่จะวัดและประเมินผลเหมือนเด็กปรกติทั่วไปได้

      -  จากนั้นครูต้องมองหาสิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ที่ปรากฎ  ด้วยกรรมวิธีเช่นเดียวกันนี้ต่อ ๆ ไป  แต่ไม่ว่าเด็กจะเป็น  LD หรือไม่ก็ตาม  หากคุณครูใช้เทคนิค  กระบวนการสอนแบบนี้ย่อมเป็นผลดีต่อผู้เรียนอย่างไม่ต้องสงสัย

edit @ 5 Nov 2009 12:27:23 by คำขอด

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

อย่างไหนที่เรียกว่า เด็ก ld คะ?

#1 By มิตร on 2009-11-05 12:36

เด็ก LD คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้าน การอ่าน การเขียน และการคิดคำนสณ มี IQ ปรกติ หรือ อาจจะเป็นปัญญเลิศได้ ดังนั้นจึงบองไม่เห็นความผิดปรกที่เป็นรูปธรรม ต้องอาศัย การตรวจสอบ ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และคอยหาวิธีการช่วยเหลือ ต่อไปคะ

#2 By คำขอด on 2009-11-09 10:19

#3 By (118.175.169.60) on 2010-01-04 14:37

อยากรู้ข้อมูลชัดๆเกี่ยวกับเด้กID

#4 By ต่าย (61.19.86.83) on 2010-01-08 10:35

อยากทราบสถานที่ฝึกเด็ก LD เพราะโรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่มีแผนชัดเจนในการฝึกค่ะ ใกล้ขึ้น ป 3 แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

#5 By Mom (58.64.62.46) on 2010-01-27 18:33

ใครมีวิธีสอนเด็กความจำสั้นบ้างค่ะ ช่วยแนะที ขอบคุณค่ะ

#6 By p (118.172.177.253) on 2010-02-18 12:09

#7 By (118.175.152.243) on 2010-02-19 12:16

#8 By (118.175.152.243) on 2010-03-08 15:13

ปีการศึกษาหน้าดิฉันต้องสอนเด็ก ld ตั้งห้าคน ช่วยแนะนำด้วยว่าควรจะเริ่มที่จุดไหนก่อน เพราะในห้องเรียนก้อยังมีเด็กปกติอีกหกคนเรียนร่วมด้วยคะ

#9 By kung (117.47.145.224) on 2010-03-13 09:28

มีลูกสาวที่เขาไม่สนใจทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ชอบอยู่คนเดียว พูดคนเดียว แต่สามารถอ่าน สะกดคำและเขียนได้คล่อง ไม่ทราบว่าลูกเป็นld ป่าวค่ะ

#10 By ไก่ (114.128.11.31) on 2010-03-13 19:50

คุณ p
เด็กที่นสมาธิสั้นหรือ ADHD ต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์ และวิธีช่วยเหลือมีหลายแบบด้วยกัน การใช้กิจกรรมต่าง ๆ มาช่วยเป็นสิ่งที่ดี ผู้ปกครองและครู ต้องพยายามหาจิตกรรมเข้าฃ่วยจะดีคะ แต่หากเป็นมาก ๆ อยู่ไม่นิ่งเลย อาจจะต้องพึ่งยาคะ อย่างแรกต้องพึ่งแพทย์ก่อนคะเพื่อคัดกรองแล้วค่อยช่วยเหลือ

#11 By (124.157.186.218) on 2010-04-19 09:27

คุณ Kung
การได้มีโอกาสสอนเด็ก LD นับว่าเป็นกุศลอย่างมาก คุณครู เริ่มจากการคัดกรองเพื่อดูว่าเด็กบกพร่องทางด้านใด การอ่าน การเขียน หรือการคำนวณ และควรดูว่าหากบกพร่องการอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร บกพร่องการเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วพยายามสร้างแผนการเรียนรู้ โดยขั้นกระบวนการสอนจัดกิจกรรม สื่อนวัตกรรม แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด้กไก้

คำขอด

#12 By (124.157.186.218) on 2010-04-19 09:31

คุณไก่
ลูกสาวที่ไม่สนใจกิจกรรมร่วมกับเพื่อ ชอบอยู่คนเดียว อย่าเพิ่งตกใจ สังเกตุการณ์ดูก่อน หากเขาชอบเล่นคนเดียว แล้วไม่มองหน้าผู้คน อาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็น Autistic แต่อย่าเพิ่งตกใจ อาจจะเป็นแค่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเฉย ๆ ก็ต้องพยายามหาวิธีช่วยเหลือเอาคะ
คำขอด

#13 By (124.157.186.218) on 2010-04-19 09:34

คุณ Mom

คุณอยู่จังหวัดอะไร จะได้แนะนำได้ถูก แล้วมั่นใจว่าลูกเป็น LD เพราะผ่านการคัดกรองและระบุโดยแพทย์แล้วใช่ไหมค่ะ ใจเย็น ๆ ทุกอย่างมีทางออกเสมอ ขอให้คุณแม่มีความตั้งใจ มั่นใจ ที่จะช่วยเหลือลูกค่ะ ทุกอย่างต้องไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง ครู หมอ พ่อ-แม่
คำขอด

#14 By (124.157.186.218) on 2010-04-19 09:38

คุณต่าย
ลองหาหนังสืออ่านนะคะ ของ ศ.ดร.ผดุง อารยวิญญู ก็ได้คะ หรือลองเข้า GURU ONLINE วิชา การศึกษาพิเศษดูก็ได้คะ

คำขอด

#15 By (124.157.186.218) on 2010-04-19 09:40

อยากได้ข้อมูลการทำแผนการสอนเด็กที่บกพร่องทางการอ่าน เขียนและคิดคำนวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

#16 By ดาว (111.84.35.41) on 2010-05-16 18:17

อยากได้แผ่นสำหรับเด็ก ld

#17 By mook (118.175.215.238) on 2010-05-19 11:00

วิธีเขียนแผนการสอนเด็ก LD เขียนอย่าไร

#18 By (118.175.215.238) on 2010-05-19 11:02

ปีการศึกษาหน้าดิฉันต้องสอนเด็ก ld ตั้งห้าคน ช่วยแนะนำด้วยว่าควรจะเริ่มที่จุดไหนก่อน รบกวนส่ง CDให้ด้วยหรือมีการเปิดอบรมเด็ก LD เมื่อไรก็ส่งข่าวบ้างนะค่ะ
Email jarunart12@gmail.com

#19 By ครูนี (118.175.249.110) on 2010-05-19 11:15

#20 By (125.26.195.128) on 2010-05-20 18:56

ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีและมีวิธีที่จะให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร

#21 By (118.172.18.177) on 2010-05-31 16:53

ลูกชายฝาแฝดทั้ง 2 คน เป็น LD ทั้งคู่ตอนนี้อายุได้ 10 ขวบแล้วยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้เองเลยนอกจากชื่อของตัวเอง

#22 By K.จิ๊บ (114.128.166.125) on 2010-06-08 17:40

มีสถานศึกษาที่ไหนบ้างค่ะที่จะรองรับเด็กที่เป็น LD เพราะตอนนี้น้องก็อยู่ชั้นป.5 แล้ว (อยู่ที่จ.ระยอง) ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

#23 By Kจิ๊บ (114.128.166.125) on 2010-06-08 17:44

คุณจิ๊บ
ลูกเป็น LD คัดกรองแล้วใช่ไหมคะ ให้ประสานกับคุณหมอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อหารายชื่อโรงเรียนที่สามารถช่วยเหลือในจังหวัดได้ แต่ผู้ที่จะช่วยเหลือดูแลใส่ใจได้มากที่สุดคือผู้ปกครองนะคะ ทุกปัญหามีทางแก้คะ เด็ก LD อาจจะเป็นเด็กอัจฉริยะก็ได้นะคะ คุณแม่สังเกตุ ให้กำลังใจลูกนะคะ

คำขอด

#24 By คำขอด on 2010-07-08 11:01

การจัดทำแบบฝึกนั้น ครูควรทำแบบฝึกจาก IEP ของเด็กนะคะ เพราะเด็กแต่ละคนมีความบกพร่องแตกต่างกันคะ แต่แบบฝึกที่มีอยู่แล้วอาจจะแก้ขัดได้ แต่ควรทำตามตวามบกพร่องจะได้ประโยชน์มาก และสามารถช่วยเขาได้คะ

คำขอด

#25 By คำขอด on 2010-07-30 11:16

ขอบคุณมากค่ะที่ให้พื้นที่ว่างสำหรับคุณแม่ทุกคนที่กำลังกลุ่มใจในเรื่องการสอนลูกรัก ที่เป็นเด็ก LD ให้ทัดเทียมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ ลูกชายบกพร่องด้านการอ่าน พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที ตอนนี้ขึ้น ป.3 แล้วคุณครู ก็ไม่ค่อยที่จะสนใจเพราะเด็กในห้องมีมาก ไม่ม่เวลาพอที่จะมาสนใจเด็กพิเศษอย่างลูกเรา สงสารลูกมากเลยคะ ช่วยบอกแนวทางด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

#26 By mom khon kaen (125.26.146.107) on 2010-08-03 19:49

อยากทราบวิธีเขียนแผนการสอน และตัวอย่างแผนIEP

#27 By puy (203.172.199.254) on 2010-08-18 10:24

คุณ MoM Khon Kaen
ยินดีคะหากพื้นที่มนี้ทำให้คุณแม่ได้ประโยชน์ ความจริงคุณแม่สามารถช่วยลูกได้นะคะ เด้กที่บกพร่องทางด้านการอ่านอย่าบังคับให้อ่าน แต่ควรให้เด้กทำให้การอ่านเป็นเรื่องง่าย ๆ น่าสนใจ เช่น หากต้องการให้เขาเข้าใจเรื่องราว อาจจะใช้การเล่าเรื่อง หรือดูภาพ การ์ตูน การเรียนรู้คำศัพท์อาจจะให้รู้ความหมายคำศัพท์จากรูปภาพ ฉะนันคุณแม่สามารถช่วยได้นะคะ ลองแอบทำสื่อเพื่อสอนลูก ที่บ้าน ตามเนื้อหาในบทเรียนเพื่อให้ลูกเข้าใจและเรียนทันเพื่อน แล้วเราจะรู้สึกมีความสุขมากคะ

อ.รัตนาภรณ์

#28 By คำขอด on 2010-08-19 13:28

#29 By หนึ่ง (182.93.134.38) on 2010-08-25 10:58

#30 By หนึ่ง (182.93.134.38) on 2010-08-25 10:58

#31 By หนึ่ง (182.93.134.38) on 2010-08-25 10:58

อยากถามว่าการหากิจกรรมให้เด็กทำเราควรหาวิธีใดมาให้เด็กเล่นดีค่ะเพราะผึ่งเข้ามาสอนเด็กเป็นปีแรก

#32 By หนึ่ง (182.93.134.38) on 2010-08-25 11:03

การหากิจกรรมให้เด็ก LD คุณครูต้องพยายามให้การเสริมแรงและแรงจูงใจ คอยสังเกตุว่าเขาชอบอะไร และพยายามหนุนปมเด่น ลบปมด้อยของเขา ให้ความมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน อาจจะเป็นการเล่นปนเข้าไปด้วยจะดี

#33 By (202.12.97.114) on 2010-08-26 11:01

#34 By Baifern @hotmail.com (182.93.157.136) on 2010-08-30 12:53

#35 By Baifern @hotmail.com (182.93.157.136) on 2010-08-30 12:53

แผนการจัดการเรียนรู้เด็กLD

#36 By (182.93.157.136) on 2010-08-30 13:15

พอทราบว่าลูกเป็นLD เครียดมากค่ะ อยากได้แบบฝึกสอนเกี่ยวกับการเขียน เพราะลูกบกพร่องด้านนี้ จะหาได้จากที่ไหนค่ะ ns_ry@hotmail.co.th

#37 By na (58.8.172.108) on 2010-08-30 17:36

สอนยากจัง เด็กมีความรู้แตกต่างกันและมีพฤติกรรมที่ต่างกัน ฉลาดแต่พฤติกรรมแย่ เรียนไม่เก่งพฤติกรรมก็แย่
ต้องทำยังไงค่ะ

#38 By ครูLD (182.93.130.129) on 2010-09-03 10:04

คุณครู LD
หากครูเห็นว่าพฤติกรรมมีปัญหาที่ควรแก้ก่อน เราต้องแก้ไขพฤติกรรมที่บกพร่องก่อน แล้วค่อยมาเรื่องการเรียน คุณครูลองดูสิว่าพฤติกรรมไหนควรแก้ไขก่อน ทดลองใช้แต่ละวิธีว่าสามารถแก้ได้หรือไม่ เมื่อพฤติกรรมที่มีปัญหาหาย แล้วพยายามสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้น จึงหันมาเรียนได้คะ

#39 By คำขอด on 2010-09-03 16:44

อยากได้แผนการสอนของเด็กLDเพราะที่โรงเรียนลูกอยากได้089-4301148

#40 By แก้ว (58.64.31.242) on 2010-10-12 12:15

คุณแก้วคะ
แผนการสอนเด็ก LD นั้นจะเกิดขึ้นจาก ความบกพร่องของเด็กแต่ละคนนะคะ หากบกพร่องทางการอ่านตัวสะกดแม่ กด ก็ต้องทำแผนเพื่อให้เหมาะสมกับเด้กคนนั้น ๆ นะคะ หากคุณครูท่านนั้นสนใจให้เข้ามาถามได้นะคะ

อ.รัตนาภรณ์

#41 By คำขอด on 2010-10-26 10:11

อยากทราบว่าเด็กปกติที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องต่างจากเด็ก LD อย่างไร เพราะว่าเคยรายงานเด็กปกติอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเลยสับสนมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ

#42 By แต๋ว (125.25.254.96) on 2011-01-09 13:02

อยากได้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ จะไปหาได้จากที่ไหนค่ะ
ช่วยติดต่อกลับ meaw_3008@hotmail.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

#43 By meaw (182.93.149.182) on 2011-01-20 15:13

ผมได้สอนพิเศษเด็กคนหนึ่งครับเทอมหน้าจะขึ้น ป1 แต่ยังไม่สามารถเขียนชื่อและนามสกุลตัวเองได้คล่อง ลากเส้นตัวพยัญชนะก็ไม่ถูก คัดหนังสือได้เดี๋ยวเดียวก็ไปวิ่งเล่นแล้ว อยากนี้จะเรียกสมาธิสั้น หรือ LD ครับ ผู้ปกครองเด็กกลัวว่าจะเขียนหนังสือไม่เป็นครับแต่เท่าที่ลองเด็กเขียนได้บ้างบางตัวสวยทีเดียวครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

#44 By ครูอั๋น (223.205.171.214) on 2011-01-26 16:37

ครูอั๋น
การที่จะวิเคราะห์ว่า เป็น LD หรือไม่ ?และเป็นทางด้านใดนั้น ต้องทำการคัดกรองโดยครู ซึ่งครูอั๋นอาจจะคัดกรองโดยการสังเกตุ สอบถามอย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วจึงคัดกรองดดยแบบคัดกรอง แต่ไม่ว่าจะเป็น LD หรือไม่การช่วยเหลือมีประโยชน์ต่อเด้กทั้งนั้น ควรทะนะคะ

คำขอด

#45 By คำขอด on 2011-03-17 13:23

เด็กADHDคือเด้กประเภทไหน

#46 By สมหมาย (49.230.65.154) on 2011-03-30 12:14

คุณสมหมาย
เด็ก ADHD คือเด็กที่ มีความตั้งใจในการทำงานระยะสั้น ๆ ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง ทำงานแต่ละชนิดไม่สำเร็จ เดืนไปเดินมา บางครั้งอารมณ์ไม่คงที่ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าเด็กสมาธิสั้นคะ

คำขอด

#47 By คำขอด on 2011-04-28 08:07

very help full thank you so much.

#48 By kesorn (125.26.95.45) on 2011-05-10 23:02

น้องกำลังจะขึ้น ป4 แต่ไม่สามารถอ่านได้ สะกดไม่ได้ รบกวนขอวิธีการสอนการอ่านได้ไหมค่ะ orranit.m@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

#49 By แม่เมย์ (182.53.21.254) on 2011-05-12 10:26

การสื่อเด็กLD มีวิธีการสอนอย่างไร ทำอย่างไรให้เด็กสนใจที่จะอ่านหรือรักการอ่าน

#50 By phraw (118.172.169.253) on 2011-06-13 10:40