อบรมหนทางแห่งความสำเร็จ

         ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ " หนทางก้าวสู่ความสำเร็จ " โดย รศ.รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพฐ ขอนแก่น เขต 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 น.

edit @ 9 Nov 2009 10:27:39 by คำขอด

edit @ 9 Nov 2009 10:28:15 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet