ข้อเตือนใจ

posted on 13 Dec 2008 13:29 by downtiem in LD

 นักเรียนเรียนไม่เก่งผิดจริงหรือ ?

           เมื่อครูพบว่ามีนักเรียนในชั้นเรียน  เรียนไม่ได้  เกเร  ไม่รับฟังคำสั่ง  และอื่น ๆ พึงต้องสังเกตุว่า  นักเรียนคนนนั้นเป็นเช่นนี้เพราะอะไร  ครูควรหาสาเหตุที่เกิดขึ้น  แล้วหาวิธีการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้มากที่สุด  ด้วยการจัดทำแผน IEP และใช้เทคนิควิธีการสอน  ที่มีความหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้  ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้  เพียงแต่ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการแก้ไขความบกพร่องของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

Comment

Comment:

Tweet