วางใจไม่ได้....

posted on 10 Apr 2008 18:34 by downtiem in EBD

คุณพ่อ-คุณแม่ , คุณครู , พี่น้อง..  ทั้งหลาย

                 เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกท่านต้องหันมาสนใจ  ในเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  มิฉะนั้นจะสายเกินกว่าที่จะยืนมือเข้าไปช่วยเหลือ  ให้เด็กเหล่านั้น  พัฒนาได้ตามศักยภาพชองเขาที่มีอยู่  ให้มาปรากฏเด่นชัดขึ้น  ก่อนที่เด็กเหล่านั้นจะกลายเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ต่อไป   จึงอยากจะชักชวนให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

 คำขอด

edit @ 12 Apr 2008 17:44:50 by คำขอด

edit @ 16 Apr 2008 11:13:07 by คำขอด

edit @ 9 Nov 2009 10:31:03 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet